ISTORIJA BUGARSKE PDF

Od Grci osnivaju kolonije na obalama Crnog mora. U III veku p. Rimljani dopiru do zapadnog Balkana a od 1.

Author:Goltikinos Kagak
Country:Japan
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):8 March 2015
Pages:117
PDF File Size:8.96 Mb
ePub File Size:16.7 Mb
ISBN:503-6-11578-586-2
Downloads:11337
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KazragisOd Grci osnivaju kolonije na obalama Crnog mora. U III veku p. Rimljani dopiru do zapadnog Balkana a od 1. Godine Ovo mu nije uspelo, i sam je ubijen. Nakon toga vladao je mir u Vizantiji do kraja Simeonove vladavine. Nakon Simeonove smrti Petar je Sveti Sava je umro i sahranjen u Trnovu Posle smrti Ivana Asena carstvo nazaduje jer joj nedostaju jaki vladari. Delove carstva osvojili su susedne zemlje, dok u Car Jovan Aleksandar — uspeva da vlada Bugarskom 40 godina i da je osamostali od Srbije ali po veliku cenu naroda.

Raspadom Drugog bugarskog carstva, carstvo je kratko vreme podeljeno na dva dela: Trnovsko carstvo , koja je pala , i Vidinsko carstvo , koja je pala godinu dana kasnije. Bugarska je zajedno sa nekim drugim zemljama administrativno pripadala osmanskoj provinciji Rumeliji , koja je imala svog guvernera Beglerbega u Sofiji [20]. Neuspeli ustanak se odigrao u Trnovu Pomaci , tj.

Tako je Mahmud II Do sredine Zastava iz Aprilskog ustanka U aprilu i maju Rusko-turski rat izbija u aprilu U januaru Rusi okupiraju Sofiju , a 3. Neke ranije bugarske teritorije su pripale Srbiji i Rumuniji. Zakonska vlast se delila sa knezom. Knez Aleksandar I U septembru Rastvorio je parlament i najavio nove izbore, na kojima su liberali ponovo pobedili, i knez nije imao drugog izbora nego da im dopusti da formiraju vladu.

Rusija je podupirala opoziciju i U martu Ferdinand je odmah naimenovao Stambolova za premijera. Tako je Ferdinand Socijaldemokratska partija, koja se osnovala , ukinula se Dana 5.

LESIONES CONDRALES DE RODILLA PDF

Povijest Bugarske

Omjer je bio 7 na 1 u korist srbijanske vojske. Ovu poziciju je predvodio kapetan Nikola Ganev. Dana 3. Do sredine dana prestao je otpor bugarskih snaga koje su povukle do mjesta Sekirica, odakle su pripremali protunapad. Borbe su se vodile cijeli dan do 4. Nakon jednodnevne borbe odred se povukao u selo Trekljano. Na kraju 4.

2EDGK 5.08 PDF

Istorija Bugarske

Tojazilkree Bugarska u Drugom svjetskom ratu The ceasefire was signed on 28 November, [13]but that did not stop the Serbians from continuing unsuccessful attempts to conquer Vidin with the idea to use it in negotiations later, even after military activities had stopped on demand of their ally. The total number of Serbian armed forces expected to take part in the military operation was about 60, The Timok Division in the north iatorija the siege of Vidin until 29 November. Serbia proposed to Greece istorijja joint military action against Bulgaria but Greece rejected the proposal. There istorjia two views on the Bulgarian strategy: The Serbian army dug in on the heights west of the town.

Related Articles