VEDSKA MATEMATIKA PDF

Osnovne principe vedske matematike moete skinuti ovdje u pdf-u.. Vedska znanost - Duration:. Tibetanska knjiga mrtvih - Duration Free download as PDF File.

Author:Faejas Dujin
Country:Cape Verde
Language:English (Spanish)
Genre:History
Published (Last):20 February 2009
Pages:213
PDF File Size:8.48 Mb
ePub File Size:3.14 Mb
ISBN:445-3-28656-633-7
Downloads:23334
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShaktitilarOvaj materijal moete slobodno koristiti u bilo koje svrhe irenja znanja uenicima ili drugim uiteljima. Ako odluite neto od ovoga staviti u tisak molim da me kontaktirate. Meutim, uz pomo vedske matematike ovakav zadatak moemo izraunati u samo 5 do 10 sekundi!!!! Upravo tako i to moemo napraviti bez papira i olovke!!! Ne vjerujete? Mislite da je to arolija? To je ustvari samo ljepota matematike, a arolija je dotle dok ne "kuimo" postupak.

Kada ulovimo bit, onda prestaje biti arolija i postaje matematika, odnosno ljepota matematike. Postupke i principe staroindijskih naroda otkrio je i razvio Sri Bharati Krishna Tirtha Maharaj te napisao u knjizi Vedic Mathematics or sixteen simple mathematical formulae form Vedas. Iako je ta knjiga trebala biti samo uvod u vedsku matematiku, naalost jedino je nju stigao napisati. Postoji 16 pravila ili sutra te 13 pod-pravila ili sub-sutra koja nam slue kao upute pri raunanju.

Koji je nain razmiljanja potreban da bi se ranije spomenuti zadatak rijeio napamet za nekoliko sekundi? Pa objasnit emo to korak po korak.

Moemo kombinirati razne naine i varijante. Mogunosti ima mnogo, a ono to je najljepe od svega sve se to moe napraviti "napamet". Bez upotrebe papira. Eventualno ako je etveroznamenkasti broj pomnoen s etveroznamenkastim moramo upotrijebiti papir, ali i to je najbolje to sve Autor: Damir Belavi moemo rijeiti u jednom jedinom redu. Jedan redak za raunanje! Netko tko zna vedsku matematiku mora poznavati samo tablicu mnoenja do 5x5 i sve ostalo moe izraunati.

Da, ba tako treba napamet znati samo tablicu mnoenja do 5x5, a ostalo sve moe izraunati pomou raznih pravila i trikova. I u rezultatu se rauna znamenka po znamenka pa se onda jednostavno spajaju u odgovor. Prva znamenka ili prve dvije ili tri znamenke ili lijevi dio odgovora i desni dio odgovora ili druga znamenka ili zadnje dvije ili tri znamenke , i ma bit e vam sve jasnije kada vidite nekoliko primjera.

Ponimo od jednostavnijeg. Upotrijebiti emo pravilo Svi do 9, zadnji do 10 koje moemo upotrijebiti u zbrajanju i oduzimanju, a poslije emo vidjeti i kod dijeljenja.

Ono to je bitno znati izraunati su komplementi brojeva. Komplement od 10, , , od 10 itd. A to se rauna vrlo jednostavno pomou pravila Svi do 9, zadnji do Komplement broja 7 je broj 3 ili 3 do 10 komplement od broja 87 je broj 13 ili 1 do 9, 3 do 10 ; komplement od broja je broj ili 0 do 9, 4 do 9, 4 do 10 ; komplement od broja je broja ili 1 do 9, 0 do 9, 8 do 10 ; Pa, evo za poetak raunanje tablice mnoenja preko 5x5; Koliko je 7x9?

Baza nam je 10, Baza je broj kojemu su faktori blizu Pa piemo, odnosno razmiljamo ovako: imam 7, a do 10 mi treba 3; imam 9 do 10 mi treba 1; Broj koji oznaava koliko faktoru treba do Znak minus zato jer su manji od baze. Brojevi koji se mnoe, faktori Primjer 1.

CUSTOMS DECLARATION FORM FORM 6059B PDF

Instrukcije iz matematike (vedska matematika)

.

LADN40 SCHNEIDER PDF

Vedska matematika: ńĆarolija brojeva - za nekoliko minuta

.

Related Articles